Vand

Vand

Generelt set, så åbnes der for vandet ved sommertids start, og lukkes for vandet igen ved vintertids begyndelse.


Vandmand i Nyvang: Christian Carstensen


Tjek af vandforsyningens tæthed/utæthed

For at kontrollere mulige utætheder i din vandforsyning skal man gøre følgende:

  1. Luk for din stophane
  2. Åbn for et armatur (ex køkkenvandhanen) så man kan se/registrere trykstødet
  3. Så går man ud og lukker sin stophane igen, så der kommer tryk i rørene igen
  4. Afvent herefter 10-15 min, åbn igen hanen
  5. Kontroller at der er samme trykstød som under 2.
    1. Er der ikke det, så er der en utæthed et sted.

Har man forgreninger i sin vandfordeling, så lav testen for hver forgrening

Åbning / Lukning af lukkehane