Dokumenter ved salg af hus

Dokumenter til salg af hus

Når dit kolonihavehus skal sælges, foregår det ved at du tager kontakt til bestyrelsen, som herefter hjælper dig med at sætte processen i gang. 


I forbindelse med salget af huset, skal du inden vurderingsudvalget kommer ud og vurderer dit hus have følgende klar:

 • Tingbogsattest - Se mere her
 • Ejererklæring - Se mere her
 • Løsøreliste - Se mere her
 • Dokumentation for renoveringer og nagelfaste installationer - Se mere her
 • Målfast plantegning over hus, skur og grund m.fl. - Se mere her
 • El-attest - Se mere her
Guide til download af ejererklæring og løsøreliste til online udfyldning

 • Tryk på pilen i højre hjørne, så dokumentet åbner i en ny internetfane
 • Tryk på knappen øverst i midten hvor der står, 'Åbn med Google docs', så dokumentet åbner i Google Docs i en ny fane
 • Tryk på menuen 'Fil' i højre side
 • Vælg 'Download' og vælg derefter 'Download som Microsoft Word'
 • Der åbner sig nu en boks, hvor du skal vælge hvor på din computer du ønsker at gemme skabelonen.
 • Herefter kan du åbne den valgte filplacering, hvorfra du kan åbne skabelonen og skrive i den.

Tingbogsattest

Inden dit hus kan sælges, skal du have indhentet en tingbogsattest hos Tinglysningsretten.


Information om indhentning af tingbogsattest, kan findes på Tingbogsrettens hjemmeside her.


Tinglysningsretten skal bruge følgende oplysninger, som du skriver i beskedfeltet.

 • Matrikelnummer 6c. Hjortespring
 • Ejerlav: 06
 • Dit 3-cifrede havelodsnummer
  • Hver vej i nyvang har et nummer:
   • Åvej - nr. 1
   • Hovedvej - nr. 2
   • Sydvej - nr. 3
   • Nordvej - nr. 4
   • Østvej - nr. 5
   • Mellemvej - nr. 6
   • Vestvej - nr. 7
   • Højderyggen - nr. 8
  • Derudover tilføjes dit husnummer. Dvs. bor du f.eks. på Østvej 7, skal du skrive 507. Bor du derimod på Hovedvej 67, skriver du 267


Ejererklæring

Udfyldes og printes ud, og afleveres til vurderingsudvalget ved vurdering af have.

Løsøreliste

Hvis du ønsker at sælge dit løsøre, dvs. indbo, haveredskaber mv., skal du udfylde nedenstående dokument som lister de forskellige effekter med pris.

Priserne skal være reelle salgspriser, som f.eks. kan opnås ved salg i Den Blå avis, Gul og gratis eller lignende.


OBS. Udfyldes kun, hvis der medfølger løsøre ved salg af hus.

Dokumentation for renoveringer og nagelfaste installationer

I tilfælde af, at du har udført renoveringer på huset eller de nagelfaste installationer, skal dokumentation her for, medbringes ved vurderingen af dit hus. Foreligger dette ikke, vil vurderingsudvalget foretage et skøn af prisen.

Målfaste plantegninger

Når dit hus skal sælges, skal der foreligge målfaste plantegninger over hus, skure og grund.


Har dit hus tidligere været vurderet, findes der normalt tegninger på kontoret, som vurderingsudvalget medbringer på dagen. 

El-attest

Et El-tjek, er en gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapport. Hvis der er anmærkninger i rapporten, skal fejl og mangler udbedres af en autoriseret elinstallatør. Dette skal ske inden salg, og der skal fremlægges dokumentation herfor på vurderingsdagen. Der skal foretages et el-tjek af huset af en autoriseret elektriker efter eget valg.