Beskæring af hække

Beskæring af hække

Vi har gentagne gange informeret jer om vigtigheden af at klippe hækkene ind for at sikre, at
renovationsbilen kan komme rundt og tømme affaldsbeholderne. Renovatøren har nu igen gjort os
opmærksomme på, at de har svært ved at komme rundt på vores område ved tømning af affald.


Krav fra Herlev Kommune

For at der kan blive tømt affald ved de næste tømninger, skal hækkene klippes ind, så der er:

  • En bredde på minimum 4 meter mellem hækkene.
  • En frihøjde på 4,5 meter.


Meddelelse fra Kommunen

Kommunen skriver:


Hej Daniel, Er I rare at klippe hækkene så renovationsbilen kan tømme
hurtigst muligt. Renovatøren har svært ved at komme rundt på jeres område ved tømning af affald.
Så for at der også bliver tømt ved de næste tømninger, er du så rar at sørge for, at der bliver klippet
hække (bredde mellem hække minimum 4 meter, i højden 4,5 meter).


Venlig hilsen Anita Skat Tiedje
Miljømedarbejder
Natur og Miljø
Herlev Kommune
Herlev Hovedgade 110, 1. sal
2730 Herlev


Ekstraordinær Kontrol og Handling
Vi skal naturligvis have hentet affald, og derfor vil bestyrelsen ekstraordinært kontrollere, at adgangsvejene er tilstrækkelige til, at der kan hentes restaffald på normal vis.


Gartner Indsats og Omkostninger
Vi må derfor desværre sætte en gartner på de havelodder, der ikke opfylder henstillingen. I givet
fald vil dette blive opkrævet det enkelte havelod.