Nybyggeri, renovering mv.

Nybyggeri, renovering mv.

I tilfælde af, at du skal i gang med at bygge nyt eller renovere hus, skur eller lignende, skal dette først ansøges om hos bestyrelsen.

     Dette er uanset hvor stort byggeriet er, og gælder både for hus og udhus/skur. 


Overordnet

Hvert havelod må have et opført hus på maximalt 50 kvm i udvendige mål. Udhæng på mindre end 50 cm. indgår ikke i udregningen.

Derudover er det tilladt at opføre 2 udhuse/skure på maksimalt 10 kvm. stykket.


Der skal minimum være 2,5 m til skel, og mindst 2,5 m mellem bebyggelserne.


Højden på huset må maximalt være 4m. Højden på udhus/skur må maximalt være 2,5m. Skelafstanden gælder al bebyggelse uanset højde.


Alle strømtilslutninger skal være udført af en autoriseret el-installatør.

Alle vandtilslutninger/afløb skal være udført af en autoriseret vvs-installatør.


Vurderingsudvalget i Nyvang lavede i 2017 en liste med tips, så dit byggeri lever op til kolonihaveforbundets krav til et nyt hus. 

Disse tips er ikke fyldelstgørende mht. alle krav som Kolonihaveforbundet har foreskrevet, men er blot en liste med hvad vurderingsudvalget har fundet vigtigst.

Vær opmærksom på at kravene kan have ændret sig siden 2017. Kravene kan findes inde på Kolonihaveforbundets hjemmeside


Tips til de forskellige krav er punktopstillet nedenfor.

Huset

 • Konstruktionen skal minimum være 50 x 100 mm, og skal kunne rumme 100mm. isolering i loft, gulv og vægge.
  • Bjælkehytter 70-90 mm. Fuld pris gives dog ikke for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav.
  • Bjælkehytter 33-69 mm. fratrækkes 55%. Der gives ikke ekstra for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav.
  • Bjælkehytter 25-32 mm. Fratrækkes 70%. Der gives ikke ekstra for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav
 • Rottesikring
  • Huset skal have rottesikring af eternitplader eller voliere-net af rustfrit stål med små masker. Disse skal være gravet minimum 10 cm. ned i jorden.
 • Tag på hovedhus og udvidelser
  • Taget skal være bølgeeternit, tagpap eller anden fast beklædning. Onduline skal være monteret på et fast underlag med eller uden lægter. Onduline tag har ikke samme levetid, som andre faste tage.
 • Regnvandsafledning fra tag
  • Der skal være tagrender og nedløb, som går til en regnvandsfaskine/tønde.
 • Udvendig beklædning
  • Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af minimum 50x100 mm træskelet.
 • Gulv
  • Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.
 • Loftbeklædning:
  • Gips eller profilbrædder.
 • Indvendig beklædning
  • Gips eller profilbrædder.
 • Isolering
  • 100mm. Sten-og/glasuld på en konstruktion af minimum 50x100mm træskelet.
 • Vinduer
  • Termoglas skal være monteret i hovedhus og udvidelser.
 • Fundament/sokkel
  • Sokkelsten, støbt punktfundament(frostsikkert) eller fuldstøbt fundament (frostsikkert, og du skal sørge for dokumentation evt. foto).
 • Køkken
  • Vask kræver afløb til lukket tank, som skal ansøges hos herlev kommune. Der skal være tankattest.
 • Bad
  • Vask, toilet og brusekabine mv. kræver afløb til lukket tank, som skal ansøges hos herlev kommune. Der skal være tankattest.

Udhus / Skur

Er det bygget op ad dit hus, indgår det som en del af huset. Der stilles krav til skur her, som til huset. Højden må maksimalt være 2,5m.


 • Fundament/sokkel
  • Sokkelsten eller støbt punktfundament.
 • Udvendig beklædning
  • Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af 50x100 mm træskelet.
 • Gulv
  • Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.
 • Vinduer
  • Alm. glasruder.
 • Tag
  • Fastlock- og/termoplader.

Terasser

Åbne terrasser opført efter 1/1 2013 værdiansættes ikke. Arealet indgår i havens beplantning.

Nyrenoverede åbne terrasser værdiansættes. Terrassen skal bare være opført før 1/1-2013

Lukkede terrasser indgår ikke i husets kvadratmeter. Den maximale bebyggelsesgrad er 50 kvm.


Lukkede terasser

 • Fundament/sokkel
  • Sokkelsten eller støbt punktfundament.
 • Gulv
  • Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.
 • Indvendig beklædning
  • Gips eller profilbrædder.
 • Udvendig beklædning
  • Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af minimum 50x100 mm træskelet.
 • Tag
  • Fastlock-og termoplader.
 • Vinduer
  • Alm. glasruder.


Overdækket terasser

 • Fundament/sokkel
  • Sokkelsten eller støbt punktfundament.
 • Gulv
  • Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.
 • Tag
  • Fastlock og/ termoplader.


Åbne terasser


Maksimal gulvhøjde for åbne terrasser er 1m over middelterræn og afstand til skel skal minimum være 2,50m.

Parkeringsplads

Værdiansættes ikke. Arealet indgår i havens beplantning.