Køb af hus

Køb af hus

I Nyvang sælges der huse i perioden 1. april til 1. oktober. Huset skal vurdere af haveforeningens vurderingsudvalg. 

Det er besluttet af bestyrelsen at der ikke bliver vurderet haver efter 31.8.


Husene i Nyvang udbydes først til internt salg i 14 dage, hvorefter de eventuelt vil blive udbudt til salg ved åbent hus arrangement.

Invitation til åbent hus arrangement sendes på mail, til den mail I har oplyst ved opskrivning.


I tilfælde af at ventelisten er åben, vil der være opskrivning til ventelisten første søndag i maj.

Det koster 500 kr. at blive oprettet på ventelisten, og derefter 100 kr. årligt i ventelistegebyr at forblive på ventelisten.

Opkrævning af gebyr sendes ud i løbet af april måned. 

OBS. i 2024 var ventelisten lukket for tilgang.