Forsiden

August 2022Nyt fra Nyvang


Kære Nyvang

Sæsonen er så småt ved at gå på hæld, og dette nyhedsbrev bliver en af de sidste i denne omgang.

I forbindelsen med sommer/jubilæumsfesten, vil vi gerne sige tak til alle dem, der var med til at hjælpe med festen.

Og specielt en STOR TAK til Festudvalget for dejlig mad og underholdning.

 

På sidste fællesarbejdsdag fik vi sat de nye skilte op på den store p-plads. Vi har lavet nye hajtænder, så de lever op til lovkravene.

Gitte har haft kontakt til Politiet, som har godkendt ændringerne. Alt er nu lovligt og med korrekt skiltning. Gadespejlene er ligeledes blevet godkendt.

 

 

Det er også blevet tid til at bestille hækkeplanter, skal du have nye hækkeplanter, så send en mail til hfnyvang@gmail.com . I emnefeltet skriver du hækkeplanter,

og i mailen antal, der går ca. 5 pr meter, skriv også om det er forhæk eller sidehæk, og om det skal være Naur eller Liguster, samt din adresse.

Deadline for bestilling af hækkeplanter er den 14/9 2022.

 

Forsøget med at opsætte hundelortespande slutter nu.

 

Vedr.: legepladsen. Tårnet /rutsjebanen MÅ IKKE benyttes, da det er gået i stykker, og man kan komme til skade på dette. Det er en dyr reparation og

det kommer på som punkt på generalforsamlingen.

 

Kommende begivenheder:

     4. september: Fællesarbejde.

    10. september: præmiefest kl. 14, se indbydelsen Her

    11. september: Storskrald fra kl 13 -17.

    18. marts 2023: Generalforsamling.


 

Sensommerhilsen fra bestyrelsesredaktionen v/ Gitte og Jeanette.