Forsiden

Kom til banko torsdag den 14/9 kl. 18:00 i kulturhuset. Dørene


Nyt fra Bestyrelsen           Vigtige datoer:

14/9: BANKO i kulturhuset

15/9; sidste frist for bestilling af hækkeplanter

17/9: Storskrald fra kl. 13-17

23/3 2024: Generalforsamling


Til orientering:

Fra søndag den 10/9 og frem til den 1/10 kan du afhente den nye nøgle til porten, baglågen og toiletterne. Der er som udgangspunkt 1 nøgle pr. havelod, men med mulighed for udlevering af en ekstra. Nøglerne kan afhentes på kontoret i kontortiden mellem  kl. 10  og 11.


Værkstedet er lukket i resten af sæsonen.


Herlev kommune har skiftet renovationsfirma, og dette giver en del problemer, da de ikke overholder vores aftaler om tømning af affald, container m.m. Bestyrelsen er på opgaven og er i kontakt med kommunen i håb om, at der kan findes en løsning.


Der er sendt mail ud om bestilling af hækkeplanter. 


Der har været afholdt ros- og rismøde. Det kunne være hyggeligt at se lidt flere af jer.


Vær opmærksom på byggereglerne og at alle former for bygninger skal have en tegning, som altid skal forbi kontoret først, før der bygges, da det skal indsendes og godkendes i Kredsen.

Vidste du at:

Flagermusen herude i kolonihaven er totalfredet? Det betyder at de ikke må fanges eller slås ihjel.

Man må heller ikke ødelægge eller beskadige deres ynglesteder eller de tilsvarende områder. De vender jævnligt tilbage til for at finde føde.


Mange hilsner fra Bestyrelsen.