Forsiden

Bestyrelsen har på møde torsdag den 2. februar enstemmigt vedtaget at udtrykke sig følgende om pullertsituationen i vores haveforening:Vedrørende hærværk på haveforeningens ting


Foreningen har desværre konstateret, at der i visse tilfælde bliver begået hærværk på foreningens ting. Bl.a. er vores pullerter blevet ødelagt.


Vi mistænker desværre, at det er medlemmer af foreningen, som har ødelagt pullerterne, fordi de ikke ønsker, at de er sat op om vinteren.


Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at pullerterne er besluttet af foreningens medlemmer på en generalforsamling.


Udgiften til pullerterne betales af jer som medlemmer, og en udgift til nye pullerter eller reparation af de eksistende pullerter (eller andre ødelagte ting) skal på samme måde betales af alle foreningens medlemmer via
jeres haveleje.


Hvis vi i bestyrelsen får oplysninger om, hvem der har ødelagt pullerterne
eller andre ting i foreningen, så har det følgende konsekvenser:
- Personen blive meldt til politiet
- Personen vil få en regning for skaderne
- Personen vil få ophævet sit lejemål uden yderligere varsel


Dette til orientering  

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Kære Nyvang’ere

I ønskes alle et godt og lykkebringende NYTÅR!


HUSK GENERALFORSAMLINGEN lørdag d. 18.3.2023!Som I måske kan huske, så vedtog vi med stort flertal på sidste GF, at man skal bruge en skabelon i forbindelse med 

formuleringen af forslag til GF.

Vi ser meget frem til, at I bruger den. Det vil gøre det store arbejde med at lave mødeindkaldelsen en

del nemmere! 

Skulle der - mod forventning - være nogen forslag som ikke helt passer til skabelonen, så vil vi i bestyrelsen påtage os den opgave at få dem tilpasset til den.

 

I kan finde en skabelon til forslag: HER 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 31.1.2023 og kan sendes til hfnyvang@gmail.com eller afleveres i postkassen ved kontoret.


Er vejrguderne med os, så vil der blive åbnet for vandet den lørdag 25. marts ved 11-tiden

  

Med ønsket om en dejlig sæson 2023

På bestyrelsens vegne                                         

Gitte og Jeanette