Forside

Nyhedsoverblik 

Almanak for 2024

Almanakken for 2024 ligger online her


Vær særligt opmærksom på at

 • Kontorets åbningstid er ændret til 1. og 3. søndag i måneden
  • Kontoret vil første gang være åbent 7. april kl. 10.00-12.00
 • Grøntcontaineren i år kun vil blive tømt 1 x om ugen - om mandagen - Første gang i uge 14


Aktiviteter i Nyvang

Aktivitetskalenderen vil løbende blive opdateret med nye aktiviteter. Find aktivitetskalenderen her

Senest tilføjet er:

 • Kontorets åbningstider
 • Dato for sommerfest
 • Loppemarked 18. maj - Se mere her


Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesreferaterne fra tidligere år, er i gang med at blive overflyttet til det nye dokumentarkiv.

Der er lagt bestyrelsesreferater ind fra hele 2023 samt starten af 2024 - 2022 mangler og vil komme snarest


Opdatering af hjemmesiden

Der er gennem det sidste stykke tid, sket en opdatering af hjemmesiden.

Af ændringer kan bl.a. nævnes:

 • Oprettelse af dokumentarkiv - Her finder du f.eks. vedtægterne, ordensreglerne og referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger
 • Opdatering af punktet omkring køb og salg af huse - Der er nu to særskilte sider til hhv. køb og salg af huse.
 • Oprettelse af punktet øvrigt - Her finder du f.eks. instrukser ang. lukkehaner, information ang. forsikringer både den obligatoriske brandforsikring og den valgfrie indboforsikring samt information om kloakering.
 • Opdatering af punktet omkring aktiviteter - Der er nu oprettet en aktivitetskalender, hvor der løbende gennem året vil blive tilføjet nye aktiviteter til.