Forsiden


OBS - der er i år ikke opskrivning af nye ansøgere til en have i Nyvang 

Kære alle!


HOFOR har d.d. (22. marts 2023) igangsat renovering af drænrør ned til åen. Det forventes at vare 3-4 uger.

Derfor er Åvej spærret i dagstimerne fra kl. 07.00 til 16.00 ved nr. 63-71.


Imens arbejdet foregår, må der køres i begge retninger på Hovedvej fra pladsen til Sydvej samt på Åvej fra nr. 52 op mod 67.


I tidsrummet mellem kl. 16.00 og kl. 07.00 er der lagt køreplader, som der kan køres forsigtigt henover - i dette tidsrum er vejene ensrettet som vanligt.


Husk også, at der åbnes for vandet lørdag den 25. marts omkring kl. 11

Er du ikke i haven på dagen, så skal du sørge for at din stophane er lukket inden.
Almanakken for 2023 finder du her


Bestyrelsen har på møde torsdag den 2. februar enstemmigt vedtaget at udtrykke sig følgende om pullertsituationen i vores haveforening:Vedrørende hærværk på haveforeningens ting


Foreningen har desværre konstateret, at der i visse tilfælde bliver begået hærværk på foreningens ting. Bl.a. er vores pullerter blevet ødelagt.


Vi mistænker desværre, at det er medlemmer af foreningen, som har ødelagt pullerterne, fordi de ikke ønsker, at de er sat op om vinteren.


Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at pullerterne er besluttet af foreningens medlemmer på en generalforsamling.


Udgiften til pullerterne betales af jer som medlemmer, og en udgift til nye pullerter eller reparation af de eksistende pullerter (eller andre ødelagte ting) skal på samme måde betales af alle foreningens medlemmer via
jeres haveleje.


Hvis vi i bestyrelsen får oplysninger om, hvem der har ødelagt pullerterne
eller andre ting i foreningen, så har det følgende konsekvenser:
- Personen blive meldt til politiet
- Personen vil få en regning for skaderne
- Personen vil få ophævet sit lejemål uden yderligere varsel


Dette til orientering  

Venlig hilsen

Bestyrelsen