Almanak 2024

Almanak for 2024

Vand - Port og baglåge:

Vandet åbnes søndag den 24. marts kl. ca.12 (Dog kan datoen udskydes, ved hård frost)

Husk at din stop– og udluftningshane skal lukkes en uge inden vandåbningen.

Der lukkes for vandet søndag den 27. oktober kl. ca. 12.

Port og baglåge - Er lukket og aflåst i vintersæsonen.

 

Bestyrelsen træffes på kontoret:  1. og 3. søndag i måneden

  1. søndag i måneden kl. 10.00-12.00 og den 3. søndag i måneden kl. 10.00-11.00

Med start fra 7. april 2024

 

Restaffald 2024 

Der vil i nær fremtid ske ændringer, i forhold til håndteringen af vores restaffald, men ind til andet bliver meldt         ud forsætter ordningen med afhentning ved din havelåge mandage i ulige uger:

  • April: 8.4 og 22.4
  • Maj: 6.5 og 20.5
  • Juni: 3.6 og 17.6
  • Juli: 1.7, 15.7 og 29.7.
  • August: 12.8 og 26.8
  • September: 9.9 og 23.9
  • Oktober: 7.10 og 21.10

OBS Højderyggen får afhentet TIRSDAGE - i ulige uger

 

Affalds-container på Pladsen

Tømmes fra uge 14 og hver uge til og med uge 43 (altså fra 1.4.24)

Grønt-container: Tømmes KUN MANDAGE med start fra den 1.4.2024 og hjemtages den 21.10.2024

Madaffald, Plast-container og Pap-container: Tømmes 1 gang om ugen

Metal -container tømmes hver 4 uge eller efter behov.

Elektronik-container og batteri-beholder: Tømmes efter behov

Papir og flaske kupper tømmes 1 gang om måneden.


Grønne biospande og poser til madaffald, kan hentes på kontoret i kontortiden.

 

Storskrald 2024

Søndag 16.6. og søndag 17.8. – Metal og Stort brændbart containerne vil være åbne fra kl. 10.00 – 14.00

Der modtages IKKE tagpap, asbest, rockwool, beton, sten, jord, rødder, store batterier og hårde hvidevarer.                       Det skal afleveres på genbrugspladsen. Porcelæn og keramik kan lægges i trailer – men tal med storskraldsfolket.

Storskrald er fortrinsvis til ”trillebør-folket” - altså ikke til biler med trailer.

Containerne bliver leveret om morgen, fredagen inden storskraldsdagen - Så pladsen bliver derfor afspærret fra torsdag aften. Husk at fjerne jeres biler

 

                                                                                                                                                                                    Fællesarbejde 2024

Mødested på pinden - indskrivning kl. 9.45 og slutter kl.10.00

Vi slutter fællesarbejdet kl. 12.00 Husk der skal ryddes op efter arbejdet - Derefter der serveres lidt til ganen.

Ethvert havelod er forpligtet til at møde på fællesarbejde to søndage i sæsonen til vedligeholdelse af vores fællesarealer og bygninger. Man er selvfølgelig velkommen til at møde flere op fra matriklen, dog tæller det kun for en gang.


Har du særlige kompetencer at bidrage med, kan det efter aftale med bestyrelsen modregnes som fællesarbejde.


Datoer for fællesarbejdet er:

Søndag den 5.5.      Søndag den 2.6.       Søndag den 7.7.      Søndag den 4.8.         Søndag den 1.9.


Har du ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagene, skal du lave en special-aftale med bestyrelsen, om en anden arbejdsopgave.


Ved sygdom skal der fremvises dokumentation.

Udeblivelser koster en bod på 500 kr. pr. udeblivelse.

Hvis husstanden er folkepensionister, kan man afskrives fællesarbejde ved at komme op på kontoret og få en kvittering.

 

Arrangementer 2024

Lørdag den 23. marts kl. 10.00: Generalforsamling - Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20 2730 Herlev

(Husk Der må ikke medbringes mad og drikke)

Mandag den 1. maj: Flaghejsning og morgenkaffe

Torsdag den 6.juni og onsdag den 21.august: Ros/Ris-møde i Kulturhuset begge dage kl. 19.00

Søndag den 23. juni: Skt. Hans aften - Fakkeloptog og bål

Lørdag den 10. august Evt. Sommerfest (Da det kræver der bliver valgt et festudvalg)

Lørdag den 14.9. Havepræmiefest – Vi fejrer årets havevinder

Lørdag den 21.9. Æbledag – Vi presser vores dejlige æbler til saft

 

Havevandring 2024

Bestyrelsen og Ordensudvalget vil fra start maj, løbende gå på havevandring for at tjekke haverne.

(Læs foreningens ordensregler, så du undgår at der bliver sat gartner på din have)

 

Formidling af informationer

Nyhedsbreve og andet info fra bestyrelsen vil løbende, blive sendt ud til alle der er registreret med mail,                  

informationen vil ligeledes blive hængt op i udhængsskabet på kontoret.