Salg af hus

Salg af hus

I Nyvang sælges der huse i perioden 1. april til 1. oktober. Huset skal vurdere af haveforeningens vurderingsudvalg. 

Det er besluttet af bestyrelsen at der ikke bliver vurderet haver efter 31.8.


Det er muligt at bestille tid til vurdering af dit hus fra 1. marts. Bestilling af tid til vurdering foregår enten på telefonnummeret 2290 6080 eller på e-mail.

Vurderingsudvalget har brug for følgende information: Navn, haveadresse og telefonnummer. Dette indtales enten på telefonsvareren eller skrives i mailen.


Det koster 2.000 kr. (2023) at få vurderet dit hus, og beløbet skal afregnes kontant eller på MobilePay direkte til vurderingsudvalget.


Hvis du er utilfreds med vurderingen, kan denne ankes. Dette skal ske skriftligt indenfor 14 dage og afleveres til bestyrelsen.

I tilfælde af at du anker vurderingen, vil huset blive vurderet af et andet vurderingsudvalg i kredsen. Dette koster 3.000 kr., og denne udgift skal du selv afholde, uanset om du får medhold eller ej.

Resultatet af anken er bindende for alle parter.


Du skal være opmærksom på, at din kolonihave udbydes til salg i 14 dage internt i haveforeningen, hvorefter den vil blive udbudt til medlemmer af ventelisten.


I forbindelse med salget af dit hus, skal der bruges forskellige dokumenter. Du kan finde mere om disse dokumenter her på hjemmesiden.

Følgende dokumenter skal haves klar ved salg:

  • Tingbogsattest
  • Ejererklæring
  • Løsøreliste
  • Dokumentation for renoveringer og nagelfaste installationer
  • Målfaste plantegninger
  • El-attestNår køberen er fundet, skal køber indbetale prisen for huset på Nyvangs konto.

Eventuelt indbo og forudbetalt haveleje skal sælger og køber selv afregne.

Når beløbet er indbetalt, skal der findes en dato, hvor både køber, sælger og formanden kan underskrive papirerne og huset overdrages til køber.

Sælger får efter 2 uger overført købssummen på bank konto.

Det koster 1.500 kr i administrationsgebyr, som bliver fratrukket salgssummen.