Dialogmøde ang. containergård

Referat af dialogmøde ang. containergård - 1. juli 2024

1. Informationsdeling

 • Flere medlemmer opfordre bestyrelsen til at forbedre kommunikationen via nyhedsbreve, f.eks. ved at inkludere billeder af mulige løsninger for containergårde i stedet for kun at lægge dem op på Facebook.
 • Forslag: Daniel Miller foreslog, at flere bestyrelsesmedlemmer får adgang til foreningens e-mail, så information kan sendes ud hurtigere

2. Placering af Containergården

  • Forslag om at flytte Pinden til området ved terrassen foran den tidligere købmand og inddrage Pinden til containergård blev diskuteret.
  • Bestyrelsens beslutning: Arbejde videre med at bruge pladsen foran Pinden og ikke inddrage selve Pinden.

  3. Mulige Løsninger og Lokationer

  • Overvejende stemning for at etablere containergården ved pladsen foran Pinden samt i købmandens gård (jordhulen).
  • Forslag: Mulighed for at indhegne området med plankeværk, lignende det som afskærmer Pinden. Forslag om at bibeholde den lille containerplads ved kulturhuset og eventuelt udvide den med en ekstra container.

  4. Højderyggen

   • Spørgsmål: Kan affald fra Højderyggen tømmes sammen med villaerne i området?
   • Handling: Daniel Miller kontakter kommunen for at undersøge mulighederne.

   5. Metalcontainer med "Lem"

    • Forslag: Et eksempel på en metalcontainer med en lem på max størrelse (30x30 cm) blev præsenteret.
    • Handling: Daniel Miller kontakter kommunen for at undersøge denne mulighed.

    6. Oprydning og Klargøring

      • Opfordring: Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig til en arbejdsgruppe, der skal deltage i oprydningen af købmandens gård og klargøre området til containergården.

      7. Afstemning om Placering

       • Resultat af håndsoprækning:
        • Pladsen ved Kulturhuset: 0 stemmer
        • Pladsen ved Købmanden/Pinden: Overvejende flertal
       • Undladt at stemme: Få        Bestyrelsen vil nu arbejde videre med planerne baseret på afstemningen og de fremkomne forslag.

        Tak til alle fremmødte for jeres engagement og input!


        Med venlig hilsen,
        Bestyrelsen i H/F Nyvang

        Illustration af containergård placeret ved den tidligere købmandsbygning

        Illustration af containergård placeret ved kulturhuset