Hvordan vurderes dit hus

Skal du bygge nyt kolonihavehus eller skur mv.

Byggeprojekt:

Du skal ansøge hos bestyrelsen, hvis du skal bebygge din grund. Det er uanset hvor stort byggeriet er. Det gælder både for hus og udhus/skur. Det er kun tilladt at opføre hus på maximalt 50kvm. Her regnes fra udvendige mål. Udhæng på mindre end 50 cm indgår ikke i udregningen. Derudover må man opføre 2 udhuse/skure på maximalt 2 X 10kvm. Der skal minimum være 2,5m til skel og 2,5m mellem bebyggelserne.

Højden på huset må maximalt være 4m. Højden på udhus/skur må maximalt være 2,5m. Skelafstanden gælder al bebyggelse uanset højde.


Alle strømtilslutninger skal være udført af en autoriseret el-installatør.


Alle vandtilslutninger/afløb skal være udført af en autoriseret vvs-installatør.


Byggetips:

Her er der et par ting du skal tage højde for. Skal du en dag sælge dit hus, er der her lavet nogle retningslin´jer, for at få fuld pris for dit hus. Fuld pris er ikke det samme, som den pris du gav for huset.

Vurderingsudvalget i H/F Nyvang prøver her at give dig nogle tips, hvis dit byggeri skal leve op til kolonihaveforbundets krav til et nyt hus. Tips til de forskellige krav er punktopstillet nedenfor. Disse tips er ikke fyldestgørende med hensyn til alle krav, som kolonihaveforbundet har forskrevet. Kravene kan såleds være ændret fra år til år. Dette opslag er lavet i 2017.


Salg:

Kolonihaveforbundets medlemmer har lavet nogle vurderingsregler. Det er ud fra disse vurderingsregler, at dit hus bliver vurderet/prisansat inden salg. Som udgangspunkt vurderes huset til max-pris. Herefter kommer de fradrag for de arbejder der er udført, men som ikke lever op til kolonihave forbundets krav til et nyt hus.


Vurdering:

Det er vurderingsudvalget i H/F Nyvang, som kommer og vurderer dit hus, inden du skal sælge det. Hvem du skal kontakte står på hjemmesiden.


Hus:

Konstruktionen skal minimum være 50 x 100 mm, og skal kunne rumme 100mm. isolering i loft, gulv og vægge.


Bjælkehytter 70-90 mm. Fuld pris gives dog ikke for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav.


Bjælkehytter 33-69 mm. fratrækkes 55%. Der gives ikke ekstra for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav.


Bjælkehytter 25-32 mm. Fratrækkes 70%. Der gives ikke ekstra for indvendig beklædning og isolering med mindre det er monteret efter gældende krav.


Rottesikring:

Huset skal have rottesikring af eternitplader eller voliere-net af rustfrit stål med små masker. Disse skal være gravet minimum 10 cm. ned i jorden.


Tag på hovedhus og udvidelser:

Taget skal være bølgeeternit, tagpap eller anden fast beklædning. Onduline skal være monteret på et fast underlag med eller uden lægter. Onduline tag har ikke samme levetid, som andre faste tage.


Regnvandsafledning fra tag:

Der skal være tagrender og nedløb, som går til en regnvandsfaskine/tønde.


Udvendig beklædning:

Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af minimum 50x100 mm træskelet.


Gulv:

Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.


Loftbeklædning:

Gips eller profilbrædder.


Indvendig beklædning:

Gips eller profilbrædder.


Isolering:

100mm. Sten-og/glasuld på en konstruktion af minimum 50x100mm træskelet.


Vinduer:

Termoglas skal være monteret i hovedhus og udvidelser.


Fundament/sokkel:

Sokkelsten, støbt punktfundament(frostsikkert) eller fuldstøbt fundament (frostsikkert, og du skal sørge for dokumentation evt. foto).


Køkken:

Vask kræver afløb til lukket tank, som skal ansøges hos herlev kommune. Der skal være tankattest.


Bad:

Vask, toilet og brusekabine mv. kræver afløb til lukket tank, som skal ansøges hos herlev kommune. Der skal være tankattest.


Udhus/Skur:

Er det bygget op ad dit hus, indgår det som en del af huset. Der stilles krav til skur her, som til huset. Højden må maksimalt være 2,5m.


Fundament/sokkel:

Sokkelsten eller støbt punktfundament.


Udvendig beklædning:

Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af 50x100 mm træskelet.


Gulv:

Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.


Vinduer:

Alm. glasruder.


Tag:

Fastlock- og/termoplader.


Terrasser:

Åbne terrasser opført efter 1/1 2013 værdiansættes ikke. Arealet indgår i havens beplantning.


Nyrenoverede åbne terrasser værdiansættes. Terrassen skal bare være opført før 1/1-2013.


Lukkede terrasser indgår ikke i husets kvadratmeter. Den maximale bebyggelsesgrad er 50 kvm.


Lukkede terrasser:

Fundament/sokkel:

Sokkelsten eller støbt punktfundament.


Gulv:

Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.


Indvendig beklædning:

Gips eller profilbrædder.


Udvendig beklædning:

Blokhusbrædder, klinkebeklædning, vandfasteplader eller lignende på konstruktion af minimum 50x100 mm træskelet.


Tag:

Fastlock-og termoplader.


Vinduer:

Alm. glasruder.


Overdækket terrasser:

Fundament/sokkel:

Sokkelsten eller støbt punktfundament.


Gulv:

Skal være udført i brædder eller plader med en minimumstykkelse på 18mm eller beton.


Tag:

Fastlock-og/ termoplader.


Åbne terrasser:

Makximal gulvhøjde for åbne terrasser er 1m over middelterræn og afstand til skel skal minimum være 2,50m.


Parkeringsplads:

Værdiansættes ikke. Arealet indgår i havens beplantning.


Vurderingsudvalget 2017