Salg & Køb af hus

Information angående salg af kolonihavehus


Du kan sælge dit hus i periode fra 1.april til 1.oktober. Huset skal vurderes af foreningens vurderingsudvalg.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke bliver vurderet haver efter 31/8. Der sælges ikke haver efter 1/10.

Du kan allerede fra marts bestille tid til en vurdering af dit hus. Løsøreliste og målfast plantegning over hus, skure og grund mv. samt dokumentation for renoveringer og nagelfaste installationer skal foreligge ved vurderingen ellers bliver prisen skønnet.

Hvis huset tidligere er blevet vurderet, findes der normalt tegninger på kontoret som vurderingsholdet medbringer.

Ligeledes skal der foreligge en El- attest, samt tingbogsattest ved vurderingen. Du kan læse mere om El- og tingbogsattest her i folderen.

Det koster 2000 kroner (2017) at få vurderet dit hus og beløbet skal afregnes kontant på vurderingsdagen.

For at træffe aftale om vurdering kontakt: Vurderingsudvalget på telefon: 22 90 60 80 eller på email-adressen: vurdering.nyvang@gmail.com

Læg dit navn, haveadresse og telefon-nr. på telefonsvareren eller skriv det i en mail

Hvis du er utilfreds med vurderingen, kan den ankes, og det skal ske skriftligt inden for14 dage og afleveres til bestyrelsen.

Så bliver huset vurderet af personer fra et andet vurderingsudvalg i kredsen. Udgiften på 3000 kr. skal du selv betale, og det er uanset om du får medhold eller ej. Resultatet af anken er bindende for alle parter.


Lovpligtig El-tjek

Et El-tjek, er en gennemgang af bygningens elinstallationer og udarbejdelse af elinstallationsrapport. Hvis der er anmærkninger i rapporten, skal fejl og mangler udbedres af en autoriseret elinstallatør. Dette skal ske inden salg, og der skal fremlægges dokumentation herfor på vurderingsdagen. Der skal foretages et el-tjek af huset af en autoriseret elektriker efter eget valg. Nyvang benytter ofte El Skov som kan kontaktes på 45 87 30 02.


Tingbogsattest:

For at modtage en tingbogsattest, skal blanketten ”Bestilling af tingbogsattest” sendes til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro, sammen med en check på 150 kr. eller sende blanketten elektronisk og betale 150 kr. via netbank. Du kan finde link til blanketten her:

https://domstol.dk/media/vascvwfl/bestilling-af-tingbogsattest-paa-kolonihavehus.pdfOplysninger du får brug for når du skal bestille en tingbogsattest:


Matrikelnummer : 6c. Hjortespring

Ejerlav: 006

Dit havelods nummer :

Du finder dit havenummer på følgende måde:

Hver vej i Nyvang har et nummer

Åvej nr. 1

Hovedvej nr. 2

Sydvej nr. 3

Nordvej nr. 4

Østvej nr. 5

Mellemvej nr. 6

Vestvej nr. 7

Højderyggen nr. 8

Dit havenummer skal være på 3 ciffer

F.eks. Hvis du bor på Østvej 7, skal du skrive : 507, hvis du bor på Hovedvej 67, skal du skrive: 267


Løsøre

Hvis du ønsker at sælge dit løsøre, dvs. indbo, haveredskaber mv., skal du udfylde dokumentet ”Inventar- og løsøreliste” som lister de forskellige effekter med pris.

Priserne skal være reelle salgspriser, som f.eks. kan opnås ved salg i Den Blå avis, Gul og gratis eller lignende.

Du kan hente løsørelisten som pdf-fil her: Løsøreliste

Han du ikke kan åbne pdf-filer, kan du hente Adobe reader her: http://get.adobe.com/dk/reader/download/


Intern og ekstern venteliste:

Når disse ting er på plads, vil bestyrelsen sætte dit hus på intern bytteliste i to uger.

Hvis ingen fra Nyvang byder på huset, bliver det udbudt på den eksterne venteliste.


Hvornår kan du forvente at få penge fra salget:

Når køberen er fundet, skal køber indbetale prisen for huset på Nyvangs konto.

Eventuelt indbo og forudbetalt haveleje skal sælger og køber selv afregne.

Når beløbet er indbetalt, skal der findes en dato, hvor både køber, sælger og formanden kan underskrive papirerne og huset overdrages til køber.

Sælger får efter 2 uger overført købssummen på bank konto.

Det koster 1500 kr i administration gebyr, som bliver fratrukket salgssummen.


Der kan handles huse i vinterperioden, hvis Bestyrelsen finder der er grund til det.