Vurderingsudvalget

Vurderingsudvalget

Det koster 2000 kroner at få vurderet dit hus (Kolonihaveforbundets takst). Beløbet skal afregnes på vurderingsdagen. 


For at træffe aftale om vurdering så kontakt:


Vurderingsudvalget på telefon: 22 90 60 80 eller på email-adressen: vurdering.nyvang@gmail.com


Læg dit navn, haveadresse og telefon-nr. på telefonsvaren eller skriv det i en mail 


Hvis du er utilfreds med vurderingen, kan den ankes, og det skal ske skriftligt til bestyrelsen inden for 14 dage