Orientering om hastighedsbegrænsende foranstaltninger i Nyvang

Haveforeningen Nyvang

Paradis tæt på København


Bestyrelsen i H/F Nyvang kan kontaktes på mail.

hfnyvang@gmail.com


Kontoret har åben om søndagen


Ml. kl 10:00 - 11:00

1. Søndag i måneden fra  kl.

10:00 - 12:00

Haveforeningen Nyvang

Klausdalsbrovej 307

2730 Herlev

Email: hfnyvang@gmail.com