Bestyrelsen

HF Nyvangs bestyrelse

Formand:

Gitte Thrysøe, Hovedvej 56


Ansvarlig for:

Bestyrer af hfnyvang@gmail

Containere, opdatering af maillister, kontakt til kommunen (kloakering) og udsendelse af Nyhedsbrevet


Næstformand

Jeannette Frandsen, Østvej 17


Bestyrelsens repræsentant i 

Fællessamarbejdsudvalget (FAU)


Ansvarlig for Nyhedsbrevet


Kasserer:

Christian Jeppesen, Åvej 82


Håndtering af Hussalg, ventelister og byttelister. 

Udsendelse af byttelisterBestyrelsesmedlem:

Marianne Nielsen, Åvej 67


Udlejning af kulturhus

Forsikringer i Nyvang


Bestyrelsesmedlem:

Rikke Miller, Hovedvej 8


Bestyrelsens repræsentant i

Fællessamarbejdsudvalget (FAU)


Varetagelse af forhåndværende opgaver

Bestyrelsesmedlem:

Robert Jacobsen, Hovedvej 49


Ansvarlig for værkstedet

Tilsyn med veje 

Bestyrelsesmedlem:

Reino Rytkønen, Hoved 30


Ansvarlig for udlevering af nøgler og tjek af kulturhuset

Tilsyn med veje og bygninger

Bestyrelsesmedlem:

Zdenka Jankovic, Hovedvej 71

Suppleanter:

Marie-Louise Jørgensen, Åvej 58

Brian C. Petersen, Hovedvej 47


Vandmand: Christian Carstensen

Åbning og lukning af vand, vedligeholdelse af foreningens vandledning.