Bestyrelsen

HF Nyvangs bestyrelse

Formand:

Allan Skouenby, Åvej 62


Tjek af arbejdsopgaver

Håndtering af vandskader

Næstformand:

Marianne Nielsen, Åvej 67


Bestyrer af hfnyvang@gmail

Udlejning af kulturhus

Forsikringer i Nyvang


Kasserer:

Christian Jeppesen, Åvej 82


Håndtering af Hussalg, ventelister og byttelister. 

Udsendelse af byttelisterSekretær:

Jeannette Frandsen, Østvej 17


Bestyrelsens repræsentant i 

Fællessamarbejdsudvalget (FAU)


Ansvarlig for Nyhedsbrevet


Bestyrelsesmedlem:

Gitte Thrysøe, Hovedvej 56


Ansvarlig for:

Containere, opdatering af maillister, kontakt til kommunen (kloakering) og udsendelse af Nyhedsbrevet


Bestyrelsesmedlem:

Rikke Miller, Hovedvej 8


Bestyrelsens repræsentant i

Fællessamarbejdsudvalget (FAU)


Varetagelse af forhåndværende opgaver

Bestyrelsesmedlem:

Robert Jacobsen, Hovedvej 49


Ansvarlig for værkstedet

Tilsyn med veje 

Bestyrelsesmedlem:

Reino Rytkønen, Hoved 30


Ansvarlig for udlevering af nøgler og tjek af kulturhuset

Tilsyn med veje og bygninger

Suppleanter:

Brian C. Petersen, Hovedvej 47

Marie-Louise Jørgensen, Åvej 58

Zdenka Jankovic, Hovedvej 71

Vandmand: Christian Carstensen

Åbning og lukning af vand, vedligehold af foreningen vandledning.