Bestyrelsen

Formand:

Gitte Thrysøe, Hovedvej 56


Ansvarlig for:

Adminstration af post til hfnyvang@gmail.com, kontakt til udvalg, klubber, kommunen, kolonihaveforbundet og dens juridiske afdeling og koordinering af bestyrelsens arbejde


Næstformand

Jeannette Frandsen, Østvej 17


Ansvarlig for: 

kasserer i Fællessamarbejdsudvalget (FAU),

 Nyhedsbrevet og bestyrelsesreferater


Bestyrelsesmedlem:

Marianne Nielsen, Åvej 67


Ansvarlig for;

Udlejning og efterfølgende tjek af kulturhus, forsikringer i Nyvang og

salg og fremvisning af huse


Bestyrelsesmedlem:

Rikke Miller, Hovedvej 8


Ansvarlig for:

hfnyvang-indbakken, containere og præmieudvalg


Bestyrelsesmedlem:

Robert Jacobsen, Hovedvej 49


Ansvarlig for:

værkstedet , tilsyn og vedligeholdelse med/af veje og bygninger plus vand i Nyvang

Bestyrelsesmedlem:

Reino Rytkønen, Hoved 30


Ansvarlig for:udlevering af nøgler og tjek af kulturhuset, tilsyn og vedligeholdelse med/af veje og byrgninger plus vand i Nyvang.

Vicevært for kulturhuset og bestyrelsens kontakt til FAU


Bestyrelsesmedlem:

Zdenka Jankovic, Hovedvej 71


Ansvarlig for:

nøgler til porten, salg og fremvisning af huse, containere, hjertestarter og  præmieudvalg


Suppleanter:

Marie-Louise Jørgensen, Østvej 9

Brian C. Petersen, Hovedvej 47


Vandmand: Christian Carstensen

Åbning og lukning af vand, vedligeholdelse af foreningens vandledning.


Andet VVS-arbejde: Finn Andersen, Langdyssen 98, 2730 Herlev.

Tlf: 60680387