Ordinær GF 23. marts 2024

Ordinær Generalforsamling

23. marts 2024

Dagsorden og bestyrelsens beretning

Dagsorden for generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning for året 2023

Regnskab og kassererens beretning

Regnskab for 2023, samt budget for 2024

Kassererens beretning 

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag

Forslag om betaling for opbevaring af trailere

Forslag om tilknytning af vicevært 15 t ugentligt

Forslag ang. fuldmagter ved generalforsamlinger

Dokumentet indeholder forslag fra 2 forskellige havelejere

Forslag til fornyelse af legepladsen

Bilag til forslag om renovering af legepladsen

Forslag om tilladelse af hønsehold

Forslag om forkortelse af fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlinger

Forslag om afslaffelse af forslagsskabelon

Forslag om tilknytning af ejendomsadministration

Forslag om kloakering