Ekstraordinær GF 13. januar 2024

Eksraordinær Generalforsamling

13. januar 2024

Antal fremmødte stemmeberettigede: 55 stemmeberettigede — 110 stemmer


Punkt 1. Valg af dirigent

Tom Atkins, Kredsformand for Hovedstaden Midt i Kolonihaveforbundet blev valgt som dirigent.

Han startede med at erklære den ekstraordinære generalforsamling for beslutningsdygtig.


Punkt 2. Valg af referent

Marie-Louise Jørgensen, Østvej 9, bliver valgt som referent.


Punkt 3. Valg af stemmetællere

Karen, Østvej 11 og Poul, Åvej 95 blev valgt som stemmetællere


Punkt 4. Valg af kasserer

Erik Lund, Åvej 9 er valgt som kasserer frem til den ordinære generalforsamling den 23. marts 2024


Efter generalforsamlingen - blev vandproblemerne i Nyvang vendt!

Gennem efteråret og vinteren har foreningen været plaget, af mere vand end de foregående år - store søer og oversvømmede haver og huse på Østvej og Nordvej.

Flere havelejere har oplevet, hvordan der har og stadig løber vand henoverHovedvej ved Nordvej og ved Sydvej.

Vi har for nyligt opdaget at årsagen til det ekstra meget vand er, at H/F Klausdalsbro ulovligt pumper deres overskudsvand ind til os- ved Nordvej!

Bestyrelsen har kontaktet H/F Klausdalsbro, Politiet, Kreds 4, Forsikringen og Herlev Kommune,sidstnævnte har været på besøg i Nyvang den 11. januar 2024, for at besigtige

problematikken,og gå ind i sagen med vand og oversvømmede haver.

OBS ser du nogen pumpe vand ind i vores haveforening eller i din have, bedes du om muligtdokumenteredette ved at tage billeder/film af hus og have hvor vandet pumpes

fra!Gerne filme med lyd hvor du oplyserhvordu befinder dig - så vi står bedre i vores sag.

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få løst sagen, og hører meget gerne fra medlemmerne hvis huse er berørt af vandsituationen.