Ejererklæring og løsøreliste


Bestyrelsen i H/F Nyvang kan kontaktes på mail.

hfnyvang@gmail.com


Kontoret har åben om søndagen


Ml. kl 10:00 - 11:00

1. Søndag i måneden fra  kl.

10:00 - 12:00

Ejererklæring og løsøreliste til download.

Husk at medbringe en udfyldt ejererklæring og en udfyldt løsøreliste. Ejererklæring skal foreligge til vurderingen, ellers kan der ikke ske en vurdering. Løsøreliste skal kun udfyldes, hvis du ønsker, at noget indbo/effekter skal indgå i handlen. Løsørelistebeløb skal stå på vurderingsrapporten, for at kunne indgå i handlen.