Kloakering 2023 - status

Kloakering – statusKøbenhavns Kommune (KK) ejer jorden som lejes af 39 haveforeninger – herunder Nyvang.


Kloakeringen af vores haveforening er derfor indeholdt i KK’s spildevandsplan 2021-28.


Iværksættelsen af planen kom godt fra land. I 2022 sagde således 13 haveforeninger ja tak til kloakprojektet.


Men – men da planen skulle realiseres, viste det sig at KK havde ændret finansieringmodel for kloakeringsprojektet.

Denne ændring betød en betydelig fordyrelse.


Læs nedenfor Kolonihaveforbundets reaktion på dette tiltag.


Som en konsekvens trak de 13 haveforeninger deres tilsagn tilbage.


Forhandlingerne er således gået i hårdknude, og det store spørgsmål er: Hvad vil der nu ske?


I vores lejeaftale med KK står der: ”Forbedringerne (altså bl.a kloakering) skal på forhånd være aftalte mellem udlejer og lejer eller være påkrævet af en offentlig myndighed”


Bliver der mon fundet en forhandlingsløsning eller vil KK virkelig gennemtrumfe en afgørelse?

Det kan kun tiden vise ...


Én ting kan man dog slå fast - kloakeringsplanen for Nyvang er slået tilbage til start!


Opdateres …