Lukkehanerne/test af trykket - vejledning

Test af tæthed/utæthedFor at kontrollere mulige utætheder i din vandforsyning skal man gøre folgende:

 

1) Luk for din stophane

2) Åbn for et armatur (ex køkkenvandhanen) så man kan se/registrere trykstødet

3) Så går man ud og lukker sin stophane igen, så der kommer tryk i rørene igen

4) Afvent herefter 10-15 min, åbn igen hanen

 

Kontroller at der er samme trykstød som under 2) Er der ikke det, så er der en utæthed et sted.

Har man forgreninger i sit vandfordeling, så lav testen for hver forgrening