Bytteliste


Bestyrelsen i H/F Nyvang kan kontaktes på mail.

hfnyvang@gmail.com


Kontoret har åben om søndagen


Ml. kl 10:00 - 11:00

1. Søndag i måneden fra  kl.

10:00 - 12:00

Bytteliste
Byttelisten pr. 15. maj 2022


Åvej 10


Pris: 92.063,15 kr. + evt. løsøre 0 kr.


Sidste frist søndag d. 29/5-2022 kl. 12.00


_______________
Regler for intern bytteliste

1.Alle foreningens medlemmer står på byttelisten efter 1 år.

2.Medlemmer med længst medlemskab af foreningen har størst anciennitet.

3.Hvis to medlemmer ønsker at bytte internt, er det medlemmet med størst anciennitet der har førsteret til at bytte.

4.Hvis to medlemmer der ønsker at bytte internt har samme anciennitet, vil afgørelsen om bytte ske ved lodtrækning.