Almanak

Haveforeningen Nyvang

Paradis tæt på København

Almanak for H/F Nyvang 2019. Husk at gemme den

 

Bomme & vand Der bliver åbnet for bomme & vand, lørdag d. 23. marts fra kl. 11.00. Vand lukkes, bomme sættes op og porten lukkes igen søndag d. 27. oktober. Bommen ved marketenderen og for enden af pladsen sættes op kl. 14.00, herefter vil der være mulighed for at komme ud for enden af Åvej, hvor den sidste bom sættes op kl. 16.00.  Du skal derfor være ude af det område, der afspærres med bomme senest kl. 16.00.

Åbning og lukning af vandet er dog som altid med forbehold for frost, så ovenstående datoer kan blive fraveget. HUSK AT LUKKE DIN STOPHANE FØR DU TAGER HJEM FOR VINTEREN.

Køkkenaffald: Der hentes køkkenaffald foran din havelåge følgende datoer: April: 15/4 og 29/4 Maj: 13/5 og 27/5  Juni: 10/6 og 17/6 og 24/6 Juli: Hver mandag. August: 5/8 og 12/8 og 19/8 September: 2/9 og 16/9 Sidste afhentning af affald sker mandag d. 30. september 2019. OBS for Højderyggen sker afhentning om onsdagen. 

 

Der henstilles til at affald kommes i en plastpose, slå en knude på inden den smides i containeren, dette forhindrer at renovationsfolkene skal ”banke” containeren mod kanten, for at tømme den helt, og dermed holder spandene længere.

Husk at der under INGEN omstændigheder må bortskaffes humane fækalier (lort og urin) med køkkenaffaldet!

Storskrald har vi søndag d. 12/5, tirsdag d. 2/7 og torsdag d. 29/8. Ved storskrald vil containerne være åbne fra kl. 17.00 til 19.00.

Vi modtager ikke tagpap, asbest, rockwool, beton, jord, rødder & hårde hvidevarer, det må I selv bringe til en kommunal containerplads. Storskrald er fortrinsvis for ”trillebør-folket” og ikke for folk med fyldte biler og trailere.

 

Fællesarbejde: Arbejdstiden er fra 10.00 – 12.00 og mødestedet er ved kontoret. Alle yderhække, langs Kagsåen, Nordvej & Vestvej bliver klippet af en gartner, dog ikke toppen. Dette betyder at alle møder til fællesarbejde.

Datoer for fællesarbejde er: Søndag d. 5/5 møder Hovedvej, Nordvej, Sydvej & Højderyggen. Søndag d. 2/6 møder Åvej, Østvej, Mellemvej & Vestvej. Søndag d. 7/7 møder Hovedvej, Nordvej, Sydvej & Højderyggen. Søndag d. 4/8 møder Åvej, Østvej, Mellemvej & Vestvej. Søndag d. 1/9 er der ”opsamling” for dem der har været forhindret. MEN, HUSK FØRST AT AFTALE DET MED BESTYRELSEN AF HENSYN TIL PLANLÆGNING.

Har du en særlig kompetence du ønsker at bidrage med, så giv besked til bestyrelsen. Det kan du få medregnet som fællesarbejde.

Enhver havelod er forpligtet til at lade en person fra lodden deltage i minimum 2 x 2 timers fællesarbejde i løbet af sæsonen til vedligeholdelse af foreningens fællesarealer og bygninger. Udeblivelse koster en bod på 500 kr. pr. udeblivelse.

Bestyrelsen arrangerer: Mandag d. 1. april: Flaghejsning og morgenkaffe på pladsen kl. 8.00 Onsdag d. 1. maj: Morgenkaffe og flaghejsning på pladsen kl. 8.00. Søndag d. 23. juni: Skt. Hans.

Havevandringer: Havevandring vil ske løbende fra starten af maj måned og frem


NB storskrald tid er lavet om til : 13:00 - 19:00


Grøntkkontainer bliver tømt mandag - onsdag - og fredag

Almanak 2019

Haveforeningen Nyvang

Klausdalsbrovej 307

2730 Herlev

Email: hfnyvang@gmail.com