Almanak


Bestyrelsen i H/F Nyvang kan kontaktes på mail.

hfnyvang@gmail.com


Kontoret har åben om søndagen


Ml. kl 10:00 - 11:00

1. Søndag i måneden fra  kl.

10:00 - 12:00

Almanak 2021

Almanak for H/F Nyvang 2021.

Husk at gemme den

Bomme & vand

Der bliver åbnet for bomme & vand, lørdag d. 27. marts fra kl. 11.00.

Vand lukkes, bomme sættes op og porten lukkes igen søndag d. 31. oktober.

Bommen ved marketenderen og for enden af pladsen sættes op kl. 14.00, herefter vil der

være mulighed for at komme ud for enden af Åvej, hvor den sidste bom sættes op kl.

16.00.

Du skal derfor være ude af det område, der afspærres med bomme senest kl. 16.00.

Åbning og lukning af vandet er dog som altid med forbehold for frost, så

ovenstående datoer kan blive fraveget.

HUSK AT LUKKE DIN STOPHANE FØR DU TAGER HJEM FOR VINTEREN.

Kontortiderne starter fra d. 28. marts kl. 10.00-11.00. Hver 1. søndag i måneden er der

udvidet kontortid fra 10.00 til 12.00.

Køkkenaffald:

Der hentes køkkenaffald foran din havelåge følgende datoer:

April: 19/4

Maj: 3/5 og 17/5 og 31/5

Juni: 14/6 og 21/6 og 28/6

Juli: Hver mandag.

August: 2/8 og 9/8 og 23/8

September: 6/9 og 20/9

Oktober: 4/10 og 18/10

Sidste afhentning af affald sker mandag d. 18. oktober 2021.

OBS for Højderyggen sker afhentning om onsdagen.

Der henstilles til at affald kommes i en plastpose, slå en knude på inden den smides i

containeren, dette forhindrer at renovationsfolkene skal ”banke” containeren mod kanten,

for at tømme den helt, og dermed holder spandene længere.

Husk at der under INGEN omstændigheder må bortskaffes humane fækalier (lort og urin)

med køkkenaffaldet!

Grøntcontaineren stilles op fredag d. 26. marts.

Storskrald har vi søndag d. 16/5, søndag d. 11/7 og søndag d. 15/8.

Ved storskrald vil containerne være åbne fra kl. 13.00 til 17.00.

Vi modtager ikke tagpap, asbest, rockwool, beton, jord, rødder & hårde hvidevarer,

det må I selv bringe til en kommunal containerplads.

Storskrald er fortrinsvis for ”trillebør-folket” og ikke for folk med fyldte biler og trailere. Fællesarbejde:

Arbejdstiden er fra 9.45 – 12.30 og mødestedet er ved kontoret.

Alle yderhække, langs Kagsåen, Nordvej & Vestvej bliver klippet af en gartner, dog ikke

toppen. Dette betyder at alle møder til fællesarbejde.

Datoer for fællesarbejde er:

Søndag d. 9/5 møder Åvej, Østvej, Mellemvej & Vestvej.

Søndag d. 6/6 møder Hovedvej, Nordvej, Sydvej & Højderyggen.

Søndag d. 4/7 møder Åvej, Østvej, Mellemvej & Vestvej.

Søndag d. 1/8 møder Hovedvej, Nordvej, Sydvej & Højderyggen.

Søndag d. 5/9 er der ”opsamling” for dem der har været forhindret.

MEN, HUSK FØRST AT AFTALE DET MED BESTYRELSEN AF HENSYN TIL

PLANLÆGNING.

Har du en særlig kompetence du ønsker at bidrage med, så giv besked til bestyrelsen. Det

kan du få medregnet som fællesarbejde.

Enhver havelod er forpligtet til at lade en person fra lodden deltage i minimum 2

gange fællesarbejde i løbet af sæsonen til vedligeholdelse af foreningens

fællesarealer og bygninger. Udeblivelse koster en bod på 1.000 kr. pr. udeblivelse.

Hvis man er pensionist, syg med videre. Skal man afskrives på kontoret og have en

kvittering (Persondataloven).

Bestyrelsen arrangerer:

Torsdag d. 1. april: Flaghejsning og morgenkaffe på pladsen kl. 8.00

Lørdag d. 1. maj: Morgenkaffe og flaghejsning på pladsen kl. 8.00.

Onsdag d. 23. juni: Skt. Hans.

Andre arrangementer:

Søndag d. 19. september: Æblepressedag

Havevandringer:

Havevandring vil ske løbende fra starten af maj måned og frem.